SZLAK PAPIESKI
Tajemnice Światła
Ełk - Wigry

ZAINICJOWANY:  14 czerwca 2008 r.

Przez: Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD

Dystans:  około 170 km
INAUGURACJA SZLAKU ŚWIATŁA EŁK
Pierwszy ze szlaków – Tajemnice Światła – został pobłogosławiony i zainaugurowany przez ordynariusza Diecezji Ełckiej, J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, dnia 14.06.2008 roku podczas Diecezjalnego Święta Młodzieży na Placu Jana Pawła II w Ełku w miejscu, gdzie papież sprawował swą Eucharystię dla pielgrzymów i skąd Szlak Papieski Tajemnice Światła bierze swój początek. Wędrowanie nim jest szczególną okazją do poznawania Boga, historii i przyrody naszej pięknej ziemi, na trasie liczącej niemal 170 km – prowadzącej przez ciekawe miejscowości Powiatu Ełckiego, Puszczę Augustowską, rezerwaty przyrody oraz Wigierski Park Narodowy.

Etapy

Poszczególne etapy tego całorocznego Szlaku można pokonywać na różne sposoby: wędrując, jadąc rowerem lub samochodem, płynąc kajakiem, a zimą – jadąc na nartach. Ważne jest, aby ten czas pokonywania tak malowniczej trasy, wykorzystać na rozważanie wielkiego przesłania papieskiego – daru, jaki zostawił nam Jan Paweł II w Tajemnicach Światła. Temu mają służyć poszczególne przystanki – stacje, aby podczas Mszy Świętych tam sprawowanych w sposób szczególny rozważać: w Rajgrodzie – Chrzest Jezusa w Jordanie (42 km); w Studzienicznej – Objawienie Jezusa na weselu w Kanie (35 km); w Mikaszówce – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia (28,5); w Sejnach – Przemienienie na Górze Tabor (29 km), a na Wigrach – ustanowienie Eucharystii (28 km). W wymienionych powyżej miejscowościach przygotowana jest baza noclegowa.

Etapy Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła

BIKON EŁK KATEDRA

I Etap Ełk – Rajgród

Szlak Papieski Tajemnice Światła został zainicjowany, zainaugurowany i pobłogosławiony przez J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD dnia 14 czerwca 2008 r. podczas diecezjalnego święta młodzieży. Rozpoczyna się w Ełku z miejsca, gdzie 8 czerwca 1999 roku Jan Paweł II sprawował Eucharystię, którą żywo mamy w naszej pamięci.
Początek szlaku znajduje się na Placu Jana Pawła II, przy pomniku. Następnie kierujemy się na promenadę i idziemy w stronę parafii pw. św.  Jana Pawła II (ulica św. Maksymiliana Kolbego). Tam znajdziemy znaki szlaku i za ich wskazaniem opuszczamy miasto. Ełk to największe miasto Mazur.

Najważniejsze zabytki i atrakcje miasta to:
– Katedra Ełcka z początku XX w.,
– Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z XIX w.,
– domy mieszkalne z przełomu XIX i XX w.,
– wieża ciśnień z 1895 r.,
-Park Solidarności,
– Promenada wzdłuż Jeziora Ełckiego.

Imprezy sezonowe:
-Mazurskie Lato Kabaretowe – MULATKA
– Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży – Tęcza,
– Mazurskie Zawody Balonowe,
– Festiwal Ognia i Wody.

Ełk to nie tylko piękne krajobrazy, lecz także kulinarna stolica Mazur, gdzie podczas wyjątkowych imprez można poznać tradycyjne potrawy regionu, organizowane są tu bowiem wydarzenia poświęcone mazurskiej kuchni: Konkurs o Chochlę Prezydenta, Podróż ze smakiem oraz Frutti di Lago.

Malowniczy las, usytuowany wzdłuż drogi wiodącej z Ełku do Rajgrodu, zaprasza do zapoznania się z jego tajemnicami ukrytymi na obrzeżach miejscowości Ostrykół i zabytkowego w niej kościoła z XVII wieku, do których prowadzi – oznakowana znaczkiem papieskim – leśna ścieżka. Kościół powstał w miejscu spalonej w 1656 roku przez Tatarów ewangelickiej świątyni. Dzisiejszy, barokowy wygląd pochodzi z czasu odbudowy kościoła, to jest z 1667 roku. Ta drewniana świątynia, obecnie rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, kryje w swojej konstrukcji wiele ciekawostek, m. in. barokowy ołtarz główny z 1683 roku, barokowe organy z 1799 roku, ciekawy świecznik, ambonę z 1690 roku oraz XVIII – wiecznego anioła chrzcielnego. Na kościele znajduje się tablica z napisami w języku niemieckim, upamiętniająca poległych mieszkańców w I wojnie światowej. Na terenie posesji, rośnie znacznych rozmiarów dąb będący pomnikiem przyrody, którego wysokość szacuje się na około 30 metrów i pierśnicę 5 metrów.

Najstarszym, najcenniejszym, unikalnym nie tylko w skali Polski i do dziś istniejącym zabytkiem historycznym na terenie Powiatu Ełckiego w okolicy Prostek jest słup graniczny, stojący między Prostkami a wsią Bogusze nad rzeką Ełk, wybudowany w 1545 r. Tutaj bowiem w sierpniu 1545 r. spotkały się komisje graniczne Prus i Litwy pracujące przy delimitacji (wytyczaniu) granicy między Prusami i Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Na pamiątkę tego spotkania, na styku trzech granic: Korony, Litwy i Prus, postawiono murowany słup graniczny, kształtem przypominający kapliczkę. 

U kresu wędrówki pierwszego etapu, który wije się pomiędzy rzeką, jeziorami i lasami, oczom pielgrzyma – turysty ukazuje się piękny kościół w Rajgrodzie p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

RAJGRÓD

II Etap Rajgród –Studzieniczna

Kościół w Rajgrodzie – dedykowany Najświętszej Maryi Pannie – został założony już w XV w. za panowania księcia Witolda, kiedy to Rajgród był grodem, a następnie miastem litewskim. Położony w sąsiedztwie jeziora rajgrodzkiego – po którym pływał Karol Wojtyła – od 1983 roku pełni funkcję diecezjalnego sanktuarium maryjnego Matki Boskiej Królowej Rodzin.

Niewątpliwie nad brzegiem jeziora góruje Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. W jego pobliżu można zobaczyć::
– kapliczki przydrożne z XIX w.,
– kapliczka przy ul. Żabiej w Rajgrodzie,
– kościół – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin,
– kaplica grobowa Bagińskich z 1826 r.,
– zespół dworsko-parkowy w Opartowie.

Charakterystycznymi walorami przyrodniczymi okolic są:
-Rynnowe Jezioro Rajgrodzkie o powierzchni 1514 ha, ok. 54 km linii brzegowej, średniej głębokości 17 m i najgłębszym punktem 52 m. Jezioro ma 5 odnóg, na których zawsze są dogodne warunki do żeglowania.
– Kompleks leśny obejmujący obszar 30% powierzchni gminy, który porastają lasy, głównie iglaste z przewagą sosny, w których nad brzegami jezior zlokalizowanych jest 10 ośrodków wypoczynkowych.
– Bezpośrednie sąsiedztwo z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, a zwłaszcza unikalnym kompleksem bagienno-torfowym „Czerwone Bagno”.
– Dolny bieg rzeki Jegrzni i Kanał
– Kuwasy to obszar z tysiącami hektarów unikalnych w skali światowej niskich łąk, bagien i torfowisk Czerwonego Bagna. Jest to siedlisko bezcennych gatunków roślin bagiennych, ornitofauny oraz największa w Polsce ostoja naturalna Łosia.
– Rezerwat przyrody Czapliniec w okolicach wsi Bełda istnieje od 1930 r. na powierzchni 11,58 ha potwierdzony prawnie w 1958 r. rezerwat utworzono dla ochrony kolonii lęgowej czapli siwej, a jednocześnie zachowania boru sosnowego (o 200-letnim starodrzewiu) z domieszką 14-letniego świerka, a nadto torfowiska.

Zatem Kolejny etap Szlaku to odcinek z Rajgrodu do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej, prowadzący pośród pól do serca przyjaznej Puszczy Augustowskiej. Ten etap Szlaku Papieskiego stanowi doskonałą okazję do refleksji nad drugą Tajemnicą światła – Cudem na weselu w Kanie Galilejskiej i dyskretną obecnością Matki Bożej w życiu każdego człowieka, o czym wielokrotnie w swym nauczaniu przypominał nam papież.

str26

III Etap Studzieniczna – Mikaszówka

Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej – niespodziewanie i na własną prośbę, wracając niejako do lat młodości – nawiedził podczas swojej pielgrzymki do Diecezji Ełckiej Jan Paweł II w dniu 9 czerwca 1999 roku. Zaskoczonym tym niesamowitym widokiem turystom i mieszkańcom papież powiedział: Nie jestem tu po raz pierwszy, ale jako Papież pierwszy i chyba ostatni… I pomimo spontanicznego sprzeciwu – proroctwo się spełniło…

Sanktuarium w Studzienicznej znajduje się w obrębie dawnych wysepek, na których była pustelnia zamieszkiwana po 1715 r. przez jednego z wigierskich Kamedułów. Później, w tym miejscu osiedlił się inny pustelnik, były oficer wojska Wincenty Murawski (lub Morawski) – z zamiłowania zielarz i prawdziwy wzór polskiej pobożności. Woda z wykopanej przez niego studni prawdopodobnie pomagała w przywracaniu zdrowia, szczególnie leczyła choroby oczu.

Początkowo obraz Matki Bożej, który towarzyszył polskim żołnierzom w czasie walk, wisiał na dębie, a następnie został umieszczony w zbudowanej przez Murawskiego drewnianej kaplicy (1790 r.). Obecna – murowana kaplica, stojąca na dębowych pniach – pochodzi z 1872 r.

Wzdłuż jeziora studzieniczańskiego, białego i Kanału Augustowskiego – oraz atrakcyjne turystycznie śluzy przepuszczające kajakarzy i innych wodnych wędrowców – wyznaczonym szlakiem przez piękne zakątki Puszczy Augustowskiej, rozważając trzecią Tajemnicę światłaGłoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia – dotrzemy do maleńkiej miejscowości Mikaszówki, leżącej nad Czarną Hańczą, największą rzeką Suwalszczyzny. Rzeka ta płynie w unikatowym pod względem krajobrazowym, geologicznym i etnograficznym terenie. Na uwagę zasługują liczne tu głazowiska – pozostałości wielkich lodowców, spadki i kaskady oraz wąwozy, w których płynie rzeka. Jest to miejsce szczególne również ze względu na zamieszkujących je ludzi – niegdyś byli to pogańscy Jaćwingowie – pokrewni Prusom i Litwinom. Po latach na Suwalszczyźnie zamieszkiwali Polacy i Litwini, z czasem także Żydzi i Rosjanie. Jest to ziemia pracy i modlitwy – dwóch wartości szczególnie ważnych dla tutejszych mieszkańców.

MIKASZÓWKA

IV Etap Mikaszówka – Sejny

Mikaszówka. To urokliwa wieś nad brzegiem kanału augustowskiego. W centrum znajduje się zabytkowy kościół pw. św. Marii Magdaleny, a także zabytkowa plebania, gdzie lubił zatrzymywać się Karol Wojtyła. Przed zabytkową plebanią od razu można spotkać się z papieżem, którego umieszczono przed budynkiem dla uczczenia Jego obecności w tym miejscu. Nie mogło być inaczej, skoro Wojtyła wraz z podopiecznymi wodnym szlakiem wyznaczonym przez Hańczę, płynął wraz z dziewięcioma towarzyszami z Suwałk-Wigier do Augustowa-Studzienicznej w lipcu 1954 roku. To właśnie wtedy miała miejsce ciekawa scena z udziałem miejscowego proboszcza i nieznanego turysty, którym okazał się biskup Karol Wojtyła. Po latach papież Jan Paweł II z uśmiechem wspominał to wydarzenie i mówił:
A może by tak do Mikaszówki?

Mikaszówka leży w sercu Puszczy Augustowskiej. Są to wspaniałe tereny do uprawiania aktywnej turystyki wodnej, rowerowej oraz pieszej. Puszcza Augustowska tworzy, wraz z innymi puszczami pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, jeden z największych leśnych kompleksów Europy (łącznie 250 000 ha powierzchni). Na terenie kraju zajmuje powierzchnię 100 tys. ha. Dużą część obszaru puszczy zajmują jeziora: Wigry, Sajno, Białe Augustowskie, Serwy, Necko, Pomorze, Studzieniczne, Kolno.

Czwarty etap, podczas którego rozważana jest Tajemnica Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor, prowadzi w cieniu drzew wzdłuż Czarnej Hańczy z Mikaszówki do świata różnych kultur, tradycji i języków skupionych w powiatowym mieście Sejny z przepięknym podominikańskim klasztorem i Bazyliką Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z XVII wieku. W kościele tym znajduje się jeden z cenniejszych zabytków – gotycka figurka słynąca cudami, zwana również Madonną Szafkową, która pochodzi z około XV wieku, wykonana przez nieznanego z imienia rzeźbiarza gdańskiego. Na prośbę biskupów polskich papież Paweł VI – Bullą z dnia 3 lutego 1973 roku – udzielił pozwolenia na koronację cudownej i łaskami słynącej figury, która ostatecznie odbyła się 6 września 1975 roku po przewodnictwem J. Em. Karola kardynała Wojtyły – metropolity krakowskiego.

Sejny. To miasteczko na Szlaku Papieskim Tajemnice Światła jest miejscem, gdzie na każdym kroku spotkamy ślady wielowiekowego współistnienia ludzi różnych religii, kultur i narodów. Żyli, mieszkali i pracowali tu Polacy, Litwini, Białorusini, Żydzi, czy Rosjanie. Zajmowali się rzemiosłem, handlem, krzewili oświatę, doświadczali codziennych radości, odnosili sukcesy, ale byli także okrutnie doświadczani przez wojny, epidemie i najazdy.
Miasteczko powstało na przełomie XVI i XII wieku. Swój rozwój w pierwszym okresie istnienia Sejny zawdzięczają zakonowi dominikanów, którzy zbudowali tu klasztor i kościół. Zakonnicy rozwinęli też szkolnictwo. W drugiej połowie XVIII wieku dominikanie, chcąc wzmacniać potencjał Sejn w dziedzinie handlu, zaprosili do osiedlania się w mieście żydowskich kupców. Społeczność żydowska zaczęła się rozwijać, czego materialnym śladem jest choćby synagoga, dom talmudyczny.
W okresie zaborów miasto znalazło się w zaborze pruskim. Zaborca skonfiskował dobra dominikanów i zakonnicy w 1804 roku, po dwustu latach zmuszeni byli do opuszczenia Sejn.
Wzniesiony przez nich klasztor pozostał jednak miejscem ważnym dla rozwoju edukacji i kultury regionu. W budynkach poklasztornych otwarto gimnazjum. Do Sejn przeniesiono stolicę biskupstwa, a w 1829 roku w murach klasztoru otwarto seminarium duchowne. Stało się ono ważnym ośrodkiem naukowym dla Polaków, a zwłaszcza dla Litwinów.
W czasie II wojny światowej miasto zostało okrutnie doświadczone przez okupantów. W 1939 r. wysiedlono i wymordowano sejeńskich Żydów. Rosjanie przesiedlili natomiast do nowoutworzonej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej sejeńskich wyznawców prawosławia – staroobrzędowców.
Dziś Sejny są miastem powiatowym. Swoją siedzibę ma tu konsulat Republiki Litewskiej. Miasteczko jest dobrym punktem wypadowym do zwiedzania okolicy, a dla miłośników historii – do odbycia pasjonujących podróży w czasie.

Warto zobaczyć:
– Kościół pw. Nawiedzenia NMP,
– trójnawowa bazylika, pierwotnie renesansowa, w 1760 r. rozbudowana w stylu barokowym. Wewnątrz 11 ołtarzy barokowych i rokokowych z poł. XVIII w.;
– Klasztor z lat 1619-1706, przebudowany pod k. XVIII i XIX w., piętrowy czworobok z basztami narożnymi;
– Dawny pałac biskupi z 2. poł. XIX w.;
– Neogotycki kościół pw. MB Częstochowskiej (dawniej ewangelicki) z poł. XIX w.;
– Kaplica pw. św. Agaty z 1789 r.;
– Klasycystyczny ratusz z 1840 r.;
– Synagoga z lat 1860–1870, obecnie galeria;
– Dawny dom talmudyczny, obecnie siedziba Ośrodka „Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów”;
– Kamieniczki z XIX w.;
– Murowana kaplica grobowa rodziny Wolmerów z 1830 r. na cmentarzu katolickim;

Pomniki:
– biskupa sejneńskiego
– Antoniego Baranowskiego
– Powstania Sejneńskiego 1919 r.

str20

V Etap Sejny – Wigry

Pomiędzy jeziorami – rozważając piątą Tajemnicę Światła – Ustanowienie Eucharystii – oraz w cieniu drzew Wigierskiego Parku Narodowego, pokonując niespełna 30 kilometrowy i niezwykle malowniczy ostatni odcinek Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła – docieramy na Wigry.  To miejsce niegdyś zamieszkiwali kameduli modląc się, pracując i kontemplując obecność Boga pośród pięknych lasów i jezior. klasztor – po trudach papieskiego pielgrzymowania po Ojczyźnie – wybrał na odpoczynek Jan Paweł II w dniach 8-10 czerwca 1999 roku. Z dala od gwaru świata, w malowniczej scenerii Eremu Wyspy Wigierskiej pośród ciszy zatrzymał się Papież – Polak, dając nam milczące świadectwo – jak wigierscy kameduli – o konieczności wyboru wartości nieprzemijających, z których nawet śmierć nas nie ogołoci. Wartości – modlitwy i pracy, życia społecznego i świadomej samotności, trwania w służbie i odpoczynku – wartości piękna i dobra, dla których warto poświęcić wszystko…

Dziś Pokamedulski Klasztor w Wigrach odkrywamy na nowo. Możemy tu się zatrzymać i przenocować w eremach mnichów, posilić się, ale przede wszystkim doświadczyć spokoju i niezwykłej atmosfery tego miejsca.

Warto zobaczyć:
– Późnobarokowy kościół z bogatym wystrojem wnętrza
– Apartamenty i Kaplicę Papieską gdzie odpoczywał i modlił się Jan Paweł II podczas pobytu na terenie Klasztoru w 1999 r.
– Kryptę kościelną zawierającą ponad 40 zamurowanych wnęk z ciałami zmarłych eremitów. W dwóch przeszklonych wnękach widać poczerniałe od upływu czasu kości. Na ścianie znajduje się malowidło przedstawiające taniec śmierci, alegorię śmierci zapraszającej mnicha do tańca.
– Wieżę Zegarową, z której roztacza się niepowtarzalny widok na okolicę
– Wystawy czasowe

Dawniej, przed wiekami, żyli tu biali mnisi – Kameduli – w modlitwie, pracy i milczeniu wielbiący Pana Boga. Klasztor ufundowany został przez Jana II Kazimierza Wazę w 1667 roku i dzięki pracowitości mnichów stał się jednym z najzamożniejszych w Europie.
Obecnie centrum wigierskiego kompleksu stanowi świątynia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Została ona wybudowana przez Ojców Kamedułów w latach 1694-1745, od 1799 r. do 1818 r. pełniła funkcję katedry Diecezji Wigierskiej, a następnie, aż po dzisiejsze czasy – kościoła parafialnego. Świątynia wigierska należy do grupy kościołów barokowych. Została ona zaprojektowana na planie krzyża, którego krótsze ramiona tworzą pomieszczenia kaplicy oraz zakrystię.
W podłodze Kapitularza znajduje się najstarszy zabytek świątyni – kamienna płyta z 1715 r. z epitafium w języku łacińskim, które można przetłumaczyć: Błogosławieni, którzy w Panu umierają, albowiem czyny ich podążają za nimi – mówi duch.
W Wigrach przebywał Karol Wojtyła wraz ze swymi przyjaciółmi oraz odpoczywał jako papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski.

wigry2

Mapa

MSZE ŚWIĘTE NA SZLAKU PAPIESKIM:

1. EŁK

 • NIEDZIELE:
  7:00, 8:30, 9:45, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:15, 18:00,
  19:30 (dla studentów i osób pracujących od października do czerwca)

 • DNI POWSZEDNIE:
  7:00, 18:00

 • ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE:
  7:00, 12:00, 18:00
 • NIEDZIELA
  00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 16.00, 18.00

 • DNI POWSZEDNIE
  30, 12.00, 18.00

  

 • NIEDZIELE:
  8:00, 10:00, 11:30 (suma), 17:00

 • DNI POWSZEDNIE:
  poniedziałek, piątek, sobota: 7:15, 17:00
  wtorek, środa: 17.00

2. RAJGRÓD

 • NIEDZIELE:
  8.00, 10.00, 12.00, 17.00

 •  DNI POWSZEDNIE:
  7.00, 17.00

 • I PIĄTEK MIESIĄCA i I SOBOTA MIESIĄCA:
  8.00, 17.00

3. STUDZIENICZNA

 • NIEDZIELE

  • KAPLICA NA WYSPIE:
   • maj – sierpień: godz. 19:00
   • wrzesień – październik: godz. 17:00
  • KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
   • maj – październik: godz. 9:00 i 11:00

 • DNI POWSZEDNIE:

  • KAPLICA NA WYSPIE
   • maj – sierpień: godz. 12:00 i 19:00
   • wrzesień – październik: godz. 17:00
 • NIEDZIELE
  • maj – październik: godz. 13:00

4. MIKASZÓWKA

 • NIEDZIELE

  • KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
   godz. 9:00 i 12:00

  • KAPLICA W RUDAWCE:
   godz. 7:30

  • KAPLICA W STRZELCOWIŹNIE:
   godz. 10:30

 • DNI POWSZEDNIE:

  • KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
   godz. 17:00

5. GIBY

 • NIEDZIELA
  9.00, 11.00, 19.00 (lipiec-sierpień)

 • DNI POWSZEDNIE
  18.00 (w piątki o 15.00)

6. SEJNY

 • NIEDZIELA
  7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (suma), 13:00 (w języku litewskim), 17:30

 • DNI POWSZEDNIE
  6:30, 8:00, 17:30

7. WIGRY

 • NIEDZIELA
  w kościele parafialnym o godz. 9:00 i 12:00;
  10:30 – Maćkowa Ruda;
  od 1.VI do 30.IX – dodatkowa Msza św. w kościele o godz. 19:00.

 • DNI POWSZEDNIE
  poniedziałek – sobota: o godz. 7:30 (w Adwencie 7:00 Roraty) i 18:30.

 • Msze św. w Apartamentach Papieskich w Wigrach:
  każda I sobota miesiąca o godz. 8:30.

 • Odpust Parafialny 15 sierpnia
  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny:
  Msze św. o godz. 9:00, 11:00, 13:00, 19:00.
  Zapraszamy w tym dniu także na doroczny Jarmark Wigierski.

 • Odpust Parafialny 8 grudnia
  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  Msze św. wg porządku rekolekcyjnego.

 • Nabożeństwa:

  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
   w okresie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 18:00.

  • Nabożeństwo Gorzkich Żali: w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 9:00.

  • Nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe:
   w tygodniu o godz. 18:00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00.

 • WYPOMINKI
  – od 2 do 30 listopada:
  w tygodniu – o godz. 18:00,
  w niedziele – po Mszy św. o godz. 9:00.

 • Nowenna do Niepokalanego Poczęcia NMP: czwartek o godz. 18:00 [więcej informacji].

 • Nabożeństwa fatimskie – I soboty miesiąca od maja do października:
  od godz. 19:00 do ok 21:00

Rozważania
Szlak Papieski Tajemnice Światła
Oprac. s. Goretti Mirecka OSB

Wersja dłuższa

Warto wejść w nurt mazurskich, augustowskich, suwalskich jezior, strumieni i rzek, jak
w wody Jordanu. Warto przypomnieć sobie jak wody Chrztu Świętego zmyły mój brak
pełnego dziecięctwa Bożego. Strumień łaski jest jak żywy strumień wypływający ze Źródła
Miłości czyli z Boga samego. Trzeba wyciszyć umysł i serce, by usłyszeć głos Ojca z
nieba: Tyś jest mój syn umiłowany. Tyś jest moja córka umiłowana. Na wieki. Na zawsze.
Wyryłeś moje chrześcijańskie imię na swoich Boskich, Ojcowskich Dłoniach. Nikt już tego
nie wymaże. Nawet mój grzech. Nawet moje chwilowe odejście. Totus Tuus – cały Twój!
Tota Tua – cała Twoja!
Szlak wciąż wiedzie wzdłuż wody. Przesuwam paciorki różańca, tego łańcucha
łączącego niebo z ziemią – jak mawiał nawrócony różańcowy orędownik Bł. Bartolo Lange)
– i raduję się największym zaszczytem, jaki mógł mnie spotkać na tej ziemi: JESTEM
TWOIM UMILOWANYM DZIECKIEM. Cokolwiek zdarzy się w moim życiu, w historii tej
ziemi – jestem Twoim dzieckiem Ojcze! W katedrze w Ełku, w której modlił się św. Jan
Paweł II, za jego przykładem (jak w wadowickiej parafii) – ucałuję chrzcielnicę, przenosząc
się sercem do tej, przy której mnie osobiście ochrzczono. Uczynię datę mojego Chrztu
Świętego dorocznym świętem. Wspomnę kapłana, rodziców i chrzestnych, katechetów i
tych wszystkich, którzy mnie prowadzili do Ciebie przez całe życie.
Wraz z płynącą wodą płynie moja modlitwa wdzięczności w stronę nieba. Chwała Ojcu i
Synowi i Duchowi Świętemu….

   Monumentalna, górująca nad jeziorem neogotycka świątynia w Rajgrodzie, staje się dla pielgrzymów Szlaku Papieskiego biblijną Kaną Galilejską. I zaproszono tam Matkę Jezusa. Tam, gdzie ma początek rodzina – tam jest bardzo potrzebna Matka Jezusa – Królowa Rodzin.  Czujemy się gościnnie przyjęci, oczekiwani – jak na weselu. Pomiędzy nami dyskretnie krąży Matka, patrząc czy czegoś nam nie brakuje. A jeśli zauważy jakiś brak: wiary, zdrowia, pracy, sensu życia, życzliwości wzajemnej – delikatnie kieruje nasz wzrok w stronę Syna i szepcze cicha, jak mama:  Uczyńcie co wam powie Syn!  Nie chce być pierwszą, zarządzającą – nie, to Syn niech zaradzi potrzebie. On najlepiej wie co komu do zbawienia potrzebne.

     Idę przepiękną trasą kolejnego etapu Szlaku Papieskiego Tajemnice Światła, właściwie idę tańcząc ze szczęścia. Serce śpiewa, wszak to wesele! Modlę się za moją rodzinę, która kiedyś – w świętym obrzędzie sakramentu małżeństwa = wzięła swój początek. Modlę się za wszystkie rodziny Diecezji Ełckiej, za rodziny polskie, te w kraju i te rozsiane po całym świecie.  Patrząc na przydrożne krzyże modlę się za rodziny cierpiące, rozbite. Matko z rajgrodzkiej Kany przyjdź i do nich. Szepnij Synowi o każdym małżeństwie w kryzysie, o szukających u Ciebie pomocy, o dzieciach sierocych, o narzeczonych pełnych nadziei.  Kiedyś wszyscy spotkamy się na wielkiej uczcie w rodzinie dzieci Bożych. Tam już niczego nie zabraknie, tam już będzie pełnia szczęścia…

 Jezus wyszedł i zaczął nauczać. A ciągnęły do Niego tłumy.

Panie pozwól i nam usiąść. To miejsce naznaczone bliskością byłej pustelni, dziś maryjnej kaplicy na wyspie w Studzienicznej. Trzeba nam rozróżnić pojęcia: słyszeć i słuchać. Chcemy się zasłuchać w Twoje słowa Panie. Słowa, które mają moc przemiany. Słowa, które są duchem i życiem!

Jezus otworzył swe usta i rzekł: Przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie! Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię! Słowa o  Królestwie brzmią tak pięknie w tej ciszy i pięknie przyrody. Ale, aby wejść do Twego Królestwa, trzeba się nawrócić – zmienić myślenie starego człowieka na myślenie człowieka nowego – Bożego dziecka. Trzeba z całą surowością odrzucić zło, poniżające nałogi. Siłę do walki czerpie się z miłosnej kontemplacji Boga Miłosiernego, wyciszenia, ascezy. Pustelnicy rozumieli to doskonale. A do nich przychodzili ludzie z okolicznych wsi i miasteczek, aby się uczyć drogi do nieba, drogi wiodącej do Królestwa Niebieskiego. 

Do dziś najlepszą Nauczycielką jest Twoja Matka Panie. Tyle razy wskazywał na Nią św. Jan Paweł II. Wielokrotnie tu w kaplicy klękał przed Jej obrazem jako syn i pielgrzym krakowski.  Pamiętnego 9 czerwca 1999 roku – przypłynął studzieniczańskim jeziorem już jako Papież – nie po raz pierwszy, ale po raz ostatni. Ostatni raz pochylił swą głowę w kornej postawie dziecka, które zawierza się Matce.

Idąc dalej z różańcem w ręku  ścieżkami Augustowskiej Puszczy, którymi wiedzie 3 etap Szlaku Papieskiego tajemnice Światła – warto zatrzymać się przed figurą Frasobliwego. Jakbyś pytał mnie Panie: Cóżem ci uczynił? Podejmę mocne postanowienie poprawy, nawrócenia i odnowy życia. Tak, jak stało się to udziałem św. Marii Magdaleny – patronki kościoła w Mikaszówce czyli tej maleńkiej miejscowości na brzegu Kanału Augustowskiego, do której św. Jan Paweł II często powracał w swych myślach. Na różańcowych paciorkach wznoszę tę modlitwę do Boga przez Maryję. Ucieczko grzeszników – módl się za nami!… 

Sceneria Szlaku Papieskiego jakby wypływała z ewangelicznej tajemnicy Przemienienia na górze Tabor. Wokół – drzewa Puszczy Augustowskiej i cicho płynąca Czarna Hańcza.  Nie straszny nam trud, ważny cel – zobaczyć przemienionego Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela. Giby – wiele krzyży i kamieni, niemych świadków straszliwej Obławy Augustowskiej. Wprowadzając uczniów na górę Tabor chciałeś umocnić ich wiarę na czas swojej męki. 

Nam też nie wolno przejść obojętnie obok tego miejsca. Tu w lipcowe dni 1945 roku setki Polaków świadczyło o wierze w Ciebie i umiłowaniu Ojczyzny. Ojczyzny prawdziwie wolnej i zawsze wiernej Bogu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… Przemień ich. Niech świadczą o Tobie  jako Twoi święci i bohaterscy Polacy. Historii trzeba się uczyć. Historię trzeba pamiętać.  Historię trzeba umiłować, bo grudy tej ziemi są przesiąknięte męczeńską krwią naszych Rodaków. Zanim zawołamy w Sejnach: Panie dobrze nam tu być! Zanim zechcemy budować namiot dla Ciebie w swoim sercu, trzeba twardo stąpać po ziemi, tej ziemi, którą przed laty chodził św. Jan Paweł II. Trzeba przesunąć paciorki różańca i dotknąć ich, jak kamieni pomnika Augustowskiej Obławy. Matko, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

   Z ciszy lasów, łąk i pól czas wstąpić w mury monumentalnego sejneńskiego Wieczernika. Jest tam  Matka modląca się z Apostołami, nosicielka całej Trójcy Świętej. Matka otwarta i oczekująca na każdego pielgrzyma, by go przyoblec w śnieżnobiałą szatę przemiany duchowej, zapalić światłem Ducha Świętego każde serce.

Powoli kończy się Szlak Papieski Tajemnice Światła. Wigierski Park Narodowy – perła w krajobrazie Polski. Miejsce uświęcone obecnością Kamedułów i św. Jana Pawła II  w dniach 8-10 czerwca 1999 roku. Cudny widok na Jezioro Wigry, szczególnie gdy słońce zachodzi za horyzont. Zbliża się wieczór. A gdy nastał wieczór Jezus zasiadł z uczniami, aby spożyć z nimi wieczerzę. To tutaj, do tego stołu przemierza i uczty miłości, chcemy duchowo zasiąść ze św. Janem Pawłem II – miłośnikiem życia i Eucharystii. Panie nasyć nas Chlebem Życia, nasyć nas swoją miłością, nasyć nas otaczającym pięknem przyrody, Twojego stwórczego dzieła.

Panie, dobry jak chleb. Panie ukryty w kruszynie chleba, wystawiony codziennie w wigierskim wieczerniku, w złocistej monstrancji. Patrzę na Ciebie z uwielbieniem. Dziękuję ….dziękuję  … dziękuję. Eucharystia to nade wszystko dziękczynienie.

Dziękuję za możliwość stawiania stóp w ślady stóp Wielkiego Pielgrzyma Polaka. Dziękuję za ustanowione Tajemnice Światła. Dziękuję za spotkanych ludzi. Dziękuję za dar sakramentalnego przebaczenia i wewnętrznej przemiany. 

To bogactwo trzeba teraz zabrać w nadchodzące dni życia:

– radość z dziecięctwa Bożego

– zawierzenie Matce

– gotowość do nawrócenia i przemiany

–  i uwielbienie Ciebie – Chlebie Najczystszy.

Wersja krótsza

Woda oczyszcza. Woda daje życie. Woda Chrztu Swiętego daje mi zadatek życia wiecznego. Ziemskie życie jest tylko wędrówką do ostatecznego celu. Wędruję z różańcem w ręku i rozważam tajemnicę Chrztu Pana Jezusa.  On – umiłowany Syn Boży – dzieli się ze mną darem dziecięctwa Bożego. Każde przeżegnanie się – szczególnie to, kiedy używam wody święconej – przypomina mi ten wielki dar. Chrzest to źródło mojego szczęścia. Uczy mnie tego św. Jan Paweł II, który wędrował po tej ziemi z różańcem w ręku…   

Cud w Kanie Galilejskiej to podkreślenie godności małżeństwa i rodziny. To wyniesienie do godności sakramentu, czyli osobowego spotkania Chrystusa z nowożeńcami. Jeśli Jezus i Jego Matka są zaproszeni do powstającej rodziny – to daje gwarancję jej trwałości i szczęścia. W pięknej rodzinie wzrastał młody Karol Wojtyła. Rodzina była jego pierwszym seminarium. Módlmy się na różańcu do Rajgrodzkiej Królowej Rodzin za nasze rodziny.

Królestwo Boże podobne jest skarbu ukrytego w roli, do sieci, do uczty weselnej, do kupca szukającego pięknych pereł, do siewcy, do ziarnka gorczycy, do dziesięciu panien, do zaczynu na chleb, do chwastu zasianego między dobre ziarna, do robotników wezwanych do winnicy. I tak na każdym paciorku trzeciej tajemnicy światła można wchodzić w nowe tajemnice królestwa, które objawił Nauczyciel z Nazaretu. Nie trzeba paszportu, ani pieniędzy, by do tego królestwa się dostać. Bramą jest łaska, nawrócenie, tęsknota za Bogiem i ucieczka po opiekę Matki w chwilach trudnych. Chwytajmy się wtedy różańca.

Panie dobrze nam tu być. Na ziemi pięknej bogactwem przyrody ojczystej, na ziemi świadków wiary i patriotyzmu, na ziemi o której nasz Wielki Papież Polak powiedział: Pilnujcie mi tych szlaków. Chodzi o pilnowanie duchowego dziedzictwa, jakie tu zostawił, o pamięć, że Bóg może pokazać nie tylko swoje Boskie piękno, ale i każdego z nas przybrać pięknością dziecka Bożego. Wśród piękna mazurskiej, augustowskiej, sejneńskiej i suwalskiej przyrody, przesuwając kolejne paciorki różańca, rozbijmy namiot spotkania z Bogiem.

Eucharystia to dziękczynienie za miłującą Obecność Boga wśród swego ludu. To dziękczynienie za setki  kościołów na tej ziemi, za cudowną możliwość, że to ja mogę być żywym tabernakulum Boga. Bóg obecny w Chlebie, obecny w swoim Słowie, obecny w pięknie otaczającego świata, obecny w swoich świętych – tych w niebie i tych na ziemi. A czy jest obecny we mnie?

Panie, dobry jak chleb. Panie ukryty w kruszynie chleba, wystawiony codziennie w wigierskim wieczerniku, w złocistej monstrancji. Patrzę na Ciebie z uwielbieniem. Dziękuję ….dziękuję  … dziękuję. Eucharystia to nade wszystko dziękczynienie.

Dziękuję za możliwość stawiania stóp w ślady stóp Wielkiego Pielgrzyma Polaka. Dziękuję za ustanowione Tajemnice Światła. Dziękuję za spotkanych ludzi. Dziękuję za dar sakramentalnego przebaczenia i wewnętrznej przemiany. 

To bogactwo trzeba teraz zabrać w nadchodzące dni życia:

– radość z dziecięctwa Bożego

– zawierzenie Matce

– gotowość do nawrócenia i przemiany

–  i uwielbienie Ciebie – Chlebie Najczystszy.